Svartmunnad smörbult - Peter Nilsson

art:Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus)
vikt:30
längd:14
fångstplats:Göteborgs Hamn
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2015-08-04
uppdaterad:2017-08-13 20:32:54