Öring - Andres Jezek

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:6600
längd:
fångstplats:Örnavik
metod:Spinn
bete:Möresilda
fångstdatum:
uppdaterad: