Torsk - Andres Jezek

art:Torsk (Gadus morhua)
vikt:4500
längd:
fångstplats:Pukaviksbukten
metod:Pilk
bete:Abu Egon
fångstdatum:
uppdaterad: