Gråsej - Andres Jezek

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:
längd:
fångstplats:Bohuslän
metod:Pilk
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: