Stäm - Robert Andersson

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:210
längd:
fångstplats:Dalälven
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2017-09-05 19:20:17