Hornsimpa - Anders "Anke" Nilsson

art:Hornsimpa (Triglopsis quadricornis)
vikt:300
längd:30
fångstplats:Västervik
metod:Havsfiske
bete:Räka
fångstdatum:2017-09-01
uppdaterad:2017-09-06 18:11:05