Stäm - Fredrik Jadeland

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:140
längd:
fångstplats:Dalälven
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:2017-09-06
uppdaterad:2017-09-08 11:44:23