Makrill - Fredrik Jadeland

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:680
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Havsfiske
bete:Häckla
fångstdatum:2017-09-03
uppdaterad:2017-09-12 08:39:48