Id - Anders "Anke" Nilsson

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:2966
längd:59
fångstplats:Mörrumsån
metod:Bottenmete
bete:Bröd
fångstdatum:2017-09-21
uppdaterad:2017-09-24 19:51:30