Öring - Viktor Erickson

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:6000
längd:
fångstplats:Lindomeån
metod:Spinnfiske
bete:Rapala Countdown
fångstdatum:
uppdaterad: