Lax - Viktor Erickson

art:Lax (Salmo salar)
vikt:
längd:
fångstplats:Lindomeån
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: