Gädda - Viktor Erickson

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:
längd:
fångstplats:Nordsjön
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: