Långa - Adam Alexanderssson

art:Långa (Molva molva)
vikt:200
längd:
fångstplats:Tjörn
metod:Bottenmete
bete:Sill
fångstdatum:
uppdaterad:2014-05-23 20:27:02