Havsabborre - Simon Abrahamsson Norén

art:Havsabborre (Dicentrarchus labrax)
vikt:1600
längd:51
fångstplats:Bua
metod:Spinnfiske
bete:Jigg
fångstdatum:2017-11-29
uppdaterad:2017-12-20 10:25:09