Havsabborre - Fredrik Jadeland

art:Havsabborre (Dicentrarchus labrax)
vikt:1700
längd:58
fångstplats:Bua
metod:Spinnfiske
bete:Jigg
fångstdatum:2017-12-19
uppdaterad:2017-12-30 20:05:54