Sandskädda - Albin Lindqwist

art:Sandskädda (Limanda limanda)
vikt:460
längd:37
fångstplats:Sundet
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2018-04-22
uppdaterad:2018-04-27 13:33:10