foto: Hans Lindqwist

Sjustrålig smörbult - Albin Lindqwist

art:Sjustrålig smörbult (Gobiusculus flavescens)
vikt:1
längd:5
fångstplats:Getterön
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2018-06-02
uppdaterad:2018-06-05 07:51:46