Ål - Anders "Anke" Nilsson

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:1474
längd:86
fångstplats:Mörrumsån
metod:Bottenmete
bete:Löja
fångstdatum:2018-06-01
uppdaterad:2018-06-05 11:14:16