foto: Karin Enemar

Solabborre - HG Karlsson

art:Solabborre (Lepomis gibbosus)
vikt:
längd:
fångstplats:Anneberg
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2018-07-17
uppdaterad:2018-07-28 18:10:48