foto: Hans Lindqwist

Knaggrocka - HG Karlsson

art:Knaggrocka (Raja clavata)
vikt:2530
längd:75
fångstplats:Koster
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:2018-07-27
uppdaterad:2018-07-28 18:10:51