foto: Självutlösare

Mört - Rickard Hermansson

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:710
längd:39
fångstplats:Västersjön
metod:Feedermete
bete:Majs+ Mask
fångstdatum:2018-07-24
uppdaterad:2018-08-01 10:37:31