Stäm - Daniel Ståhl

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:
längd:
fångstplats:Aspenäs
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:2018-08-06
uppdaterad: