Karp - Daniel Ståhl

art:Karp (Cyprinus carpio)
vikt:
längd:
fångstplats:Svarttjärnen
metod:Flötmete
bete:Bröd
fångstdatum:2017-07-11
uppdaterad: