Gärs - Daniel Ståhl

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:
längd:
fångstplats:Viaredssjön
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2015-03-17
uppdaterad: