Blågylta - Daniel Ståhl

art:Blågylta (Labrus mixtus)
vikt:
längd:
fångstplats:Bastevik
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2016-08-18
uppdaterad: