Sjustrålig smörbult - Håkan Schyllander

art:Sjustrålig smörbult (Gobiusculus flavescens)
vikt:
längd:3
fångstplats:Jordfall, Gullmarn
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2018-08-26
uppdaterad: