Sandstubb - Håkan Schyllander

art:Sandstubb (Pomatoschistus minutus)
vikt:
längd:6
fångstplats:Fiskebäck
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2016-09-04
uppdaterad: