Sarv - Håkan Schyllander

art:Sarv (Rutilus aula)
vikt:160
längd:
fångstplats:Kroppkärrssjön
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:2015-05-08
uppdaterad: