Rödspätta - Håkan Schyllander

art:Rödspätta (Pleuronectes platessa)
vikt:470
längd:
fångstplats:Fladen
metod:Bottenmete
bete:Sillstrimla
fångstdatum:2013-07-26
uppdaterad: