Mört - Håkan Schyllander

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:320
längd:
fångstplats:Svankällan
metod:Frilina
bete:Majs
fångstdatum:2018-08-16
uppdaterad: