Gråsej - Håkan Schyllander

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:350
längd:
fångstplats:N Måseskär
metod:Bottenmete
bete:Bläckfisk
fångstdatum:2014-05-01
uppdaterad: