Braxen - Håkan Schyllander

art:Braxen (Abramis brama)
vikt:1060
längd:
fångstplats:Glafsfjorden
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2018-07-09
uppdaterad: