Blågylta - Håkan Schyllander

art:Blågylta (Labrus mixtus)
vikt:380
längd:
fångstplats:No Tistlarna
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2018-07-04
uppdaterad: