Björkna - Håkan Schyllander

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:200
längd:
fångstplats:Glafsfjorden
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:
uppdaterad: