Ål - Kristoffer Ottosson

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:1600
längd:
fångstplats:Vänern
metod:Mete
bete:Mört
fångstdatum:1994-08-10
uppdaterad: