Stäm - Kristoffer Ottosson

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:100
längd:
fångstplats:Vänern
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2017-08-03
uppdaterad: