Sarv - Kristoffer Ottosson

art:Sarv (Rutilus aula)
vikt:500
längd:
fångstplats:Vänern
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:1995-07-16
uppdaterad: