Randig sjökock - Kristoffer Ottosson

art:Randig sjökock (Callionymus lyra)
vikt:100
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:2018-08-15
uppdaterad: