Gärs - Kristoffer Ottosson

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:50
längd:
fångstplats:Vänern
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2018-06-09
uppdaterad: