Gråsej - Kristoffer Ottosson

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:2000
längd:
fångstplats:Måseskär
metod:Havsfiske
bete:Häckla
fångstdatum:2016-06-15
uppdaterad: