Glyskolja - Kristoffer Ottosson

art:Glyskolja (Trisopterus minutus)
vikt:100
längd:
fångstplats:Gullmaren
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:2018-08-01
uppdaterad: