Fjärsing - Kristoffer Ottosson

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:300
längd:
fångstplats:Gullmaren
metod:Trolling
bete:Rapala Magnum 7cm
fångstdatum:2018-07-20
uppdaterad: