Braxen - Kristoffer Ottosson

art:Braxen (Abramis brama)
vikt:2800
längd:
fångstplats:Krokån
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2017-06-27
uppdaterad: