Blågylta - Kristoffer Ottosson

art:Blågylta (Labrus mixtus)
vikt:300
längd:
fångstplats:Gullmaren
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:2017-08-20
uppdaterad: