foto: Hans Lindqwist

Rödspätta - Albin Lindqwist

art:Rödspätta (Pleuronectes platessa)
vikt:900
längd:47
fångstplats:Öresund
metod:Bottenmete
bete:Havsborstmask
fångstdatum:2018-10-20
uppdaterad:2018-10-21 15:21:09