foto: sofia

Sarv - Johnny Priore

art:Sarv (Rutilus aula)
vikt:1120
längd:
fångstplats:Stockholmskärgård
metod:Mete
bete:Majs
fångstdatum:
uppdaterad: