foto: toni

Karp - Johnny Priore

art:Karp (Cyprinus carpio)
vikt:5900
längd:
fångstplats:Härlandatjärn
metod:Mete
bete:Boilie
fångstdatum:
uppdaterad: