Gråsej - Marcus Bergqvist

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:
längd:
fångstplats:
metod:
bete:
fångstdatum:
uppdaterad:2014-05-24 09:23:21