Fjärsing - Johnny Priore

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:380
längd:
fångstplats:Västkusten
metod:Mete
bete:Makrill
fångstdatum:
uppdaterad: