Öring - Johnny Priore

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:2200
längd:
fångstplats:Kungsbackaån
metod:Mete
bete:Mört
fångstdatum:
uppdaterad: